Etika, integrita a zodpovednosť vo výskume a vzdelávaní (konferencia)

08. 04. 2019

pozvánkaCentrum vedecko-technických informácií SR v rámci projektu SK4ERA spolu s a univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu ETIKA, INTEGRITA A ZODPOVEDNOSŤ VO VÝSKUME A VZDELÁVANÍ, ktorá sa uskutoční dňa 21. 5. 2019, v kongresovej hale Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica.

Cieľom tejto konferencie je zmapovať situáciu na slovenských výskumných organizáciách, univerzitách, v akadémii, ako aj v grantových agentúrach v súvislosti s dodržiavaním a podporou zásad vedeckej integrity, uviesť konkrétne príklady organizovania infraštruktúr pre zabezpečenie etického vykonávania výskumu a vzdelávania v európskych krajinách a hlavne spoločne načrtnúť a prediskutovať následné kroky, ktoré je v tomto ohľade potrebné vykonať pre zlepšenie a zharmonizovanie pravidiel v rámci Slovenska a Európy.

Pozvánka a program

 (MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač