Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti

21. 10. 2019

Na tomto medzinárodnom podujatí budú prezentované výskumné témy, ktoré sa týkajú posledných výziev na predkladanie projektových návrhov pre rok 2020 v rámci oblasti Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti Horizontu 2020. Účastníci budú mať príležitosť absolvovať vopred dohodnuté stretnutia (matchmaking) s inými účastníkmi s cieľom identifikovania možných spolupracovníkov pre projekty a uľahčiť vytvorenie konzorcií pre projektový návrh do Horizontu 2020.

Výskumní pracovníci, podnikatelia a iné zainteresované strany, ktorí aktívne hľadajú partnerov projektu, môžu svoj projekt prezentovať počas flash prezentácie.

Registrácia je už otvorená. Bude trvať do vyčerpania kapacít alebo do 11.11.2019.

Stránka podujatia: https://societiesbrokerage2020.b2match.io/home

Účasť na podujatí je bezplatná!

(MB)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač