European Research and Innovation Days

12. 07. 2019
Európske dni výskumu a inovácií v roku 2019 poskytnú zainteresovaným stranám príležitosti na stretnutie, prehĺbenie dialógu a prácu naprieč odvetviami a disciplínami s cieľom pomôcť pri plánovaní programu Horizon Europe.
bannery podujatí

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač