Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

02. 10. 2018

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti - logoEurópsky mesiac kybernetickej bezpečnosti organizuje Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (European Union Agency for Network and Information Security – ENISA), Európska komisia a viac ako 300 partnerov (miestne orgány, vlády, univerzity, expertné skupiny, mimovládne organizácie, profesijné združenia) z celej Európy.

Každoročná kampaň je zameraná na podporu kybernetickej bezpečnosti medzi občanmi EÚ a organizáciami a poskytovanie aktuálnych bezpečnostných informácií prostredníctvom vzdelávania a výmeny osvedčených postupov.

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti sa v roku 2018 zameriava na štyri témy, ktorým sa bude venovať jeden októbrový týždeň:

1. týždeň (1. až 7. októbra): „Venujte sa základnej kybernetickej hygiene“

2. týždeň (8. až 14. októbra): „Rozšírte svoje digitálne zručnosti a znalosti“

3. týždeň (15. až 21. októbra): „Rozpoznajte kybernetické podvody“

4. týždeň  (22. až 28. októbra): „Nové technológie a súkromie“.

Počas Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti sa v celej Európe bude konať viac ako 400 aktivít, ako sú konferencie, workshopy, školenia, všeobecné prezentácie pre používateľov, webové semináre, online kampane s cieľom podporiť bezpečnosť na internete. ENISA, Európska komisia – GR CONNECT a členské štáty uverejnia videoklip, v ktorom kampaň podporia poprední odborníci z celej Európy.

„Kybernetická bezpečnosť je spoločná zodpovednosť – Zastav sa, pouvažuj, pripoj sa!“

Zdroj:

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/ecsm-2018/cnect-2018-00202-01-00-sk-tra-00.pdf

https://www.enisa.europa.eu/

Uverejnila: MB

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač