Festival vedy a techniky AMAVET na TVT 2016

02. 11. 2016

Jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky 2016 na Slovensku je aj  Festival vedy a techniky AMAVET. Otvorenie FVT sa uskutoční vo štvrtok 10. 11. 2016.

logá organizátorov

Nad podujatím prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Festival vedy a techniky AMAVET sa súčasne koná pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Na zvýšenie celkovej úrovne súťaže v tomto roku dochádza k dôležitej zmene. Postup na celoštátne finále môžu získať len tie projekty, ktoré sa zúčastnili na krajskom kole súťaže v danom roku. Registrácia priamo na celoslovenské finále, ako to bolo v predchádzajúcich ročníkoch, už nebola možná.
Svoje vedecko-technické projekty žiaci budú prezentovať v rámci vyhlásených jedenástich súťažných kategórií prostredníctvom posterových prezentácií, ale aj výstavných exponátov, pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov.

Súťažiaci budú prezentovať svoje projekty v kategóriách: Biológia, Chémia, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia, Spoločenské vedy.

AMAVET prezentácia projektov (ilustračná snímka Zdroj: AMAVET)

O Asociácii pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)
AMAVET je záujmové občianske združenie s orientáciou na mladých ľudí, popularizáciu vedy a techniky. Združuje 55 klubov na celom území Slovenska s počtom viac ako 4 500 členov. Kluby AMAVET sa vytvárajú a pôsobia na školách, centrách voľného času, v mestách a obciach. K jedným z najzaujímavejších podujatí vytváraných asociáciou AMAVET patria Festival vedy a techniky a projekt pre mladých internetových nadšencov Junior Internet, cieľom ktorých je vyzdvihnúť činnosť mladých ľudí v oblasti vedy, techniky, ekológie a aj v mediálnej oblasti.

Viac informácií o Festivale vedy a techniky Amavet sa dozviete na www.festivalvedy.sk

Zdroj a fotozdroj: AMAVET

Uverejnila: MI

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač