Informačná platforma o brexite

03. 01. 2019

Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitosti SR vytvorilo informačnú platformu, ktorá prináša prehľad praktických informácií súvisiacich s blížiacim sa vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie.brexit

Cieľom tejto informačnej platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej brexitom. V súčasnosti vychádzajú všetky informácie umiestnené na tejto platforme z predpokladu, že sa Európska únia so Spojeným kráľovstvom dohodne a 29. marca 2019 dôjde k riadenému odchodu Spojeného kráľovstva na základe Zmluvy o vystúpení. Samozrejme, MZVaEZ SR vývoj brexitu riadne monitoruje a v prípade zmien budú informácie pre občanov a podniky aktualizované a pravidelne dopĺňané.       
Obsahuje 4 hlavné položky: Informácie pre občana – Informácie pre podniky – Často kladené otázky a Dokumenty na stiahnutie. Informácie týkajúce sa oblastí pôsobnosti rezortu školstva nájdete predovšetkým v podsekciách venovaných štúdiu a uznávaniu odbormých kvalifikácií.

 Zdroje:

 MŠVVaŠ SRa MZV a Európskych záležitosti SR

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač