Konferencia: EUROCOMB 2019

21. 08. 2019

logo Univerzity KomenskéhoV dňoch od  26. 8. 2019 do konca týždňa v priestoroch na rektoráte Univerzity Komenského  Šafárikovo nám. v Bratislave  bude konať konferencia pod názvom Kombimatorika. Kombinátorika je významná disciplína pre súčasnosť aj budúcnosť.

Pozrite si podrobnosti o konferencii: http://eurocomb2019.uniba.sk/

Zdroj:A.Komová FMFI UK

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač