Konferencia V4 o umelej inteligencii

12. 10. 2018

logo SLORD-uDňa 11. októbra 2018 sa v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli uskutočnila medzinárodná konferencia Vyšehradskej skupiny k umelej inteligencii. Konferenciu organizovalo Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ v spolupráci so Styčnou kanceláriou Slovenskej republiky pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) a krajinami Vyšehradskej štvorky, politickej a kultúrnej aliancie štyroch stredoeurópskych štátov.

Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu uznávaných expertov, profesionálov, výskumníkov a odborníkov z rôznych oblastí hospodárstva a spoločnosti, ktorí sú priamo konfrontovaní so zavádzaním a skutočným uplatňovaním riešení umelej inteligencie. Konferencia nadviazala na stratégiu Európskej komisie k umelej inteligencii pre Európu a tiež na spoločné vyhlásenie krajín V4 k umelej inteligencii, ktoré bolo prezentované počas Digitálneho dňa 2018 v Bruseli. 

Konferenciu v počte 120 účastníkov z členských štátov, európskych inštitúcií, priemyselných a občianskych združení a  iných hostí  otvorila zástupkyňa stáleho predstaviteľa, veľvyslankyňa Petra Vargová. Následne vystúpili s troma hlavnými príhovormi poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik, generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej komisie Vladimír Šucha a diplomatický poradca podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Miloš Koterec. Viac na stránke SLORD-u.

 

Zdroj: SLORD

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač