MH SR pokračuje v podpore inteligentných inovácií v priemysle

07. 01. 2019

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo novú výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Na výzvu je vyčlenených 35 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať na jeden projekt príspevok maximálne do výšky 3 miliónov eur, minimálna výška je 100-tisíc eur. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.logo Operačného programu Výskum a inovácie

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj inteligentných inovácií v podnikoch všetkých veľkostí. Prostriedky je možné získať na projekty v rámci celého Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Podniky môžu v rámci výzvy získať príspevok na nákup dlhodobého majetku na zavedenie kombinácie viacerých prvkov inteligentných riešení v produkčnej prevádzke podniku. Prvky inteligentných riešení sú rozdelené podľa miery komplexnosti a intenzity využitia do troch kategórií, ktoré sú uvedené priamo v dokumente výzvy.

 Viac MH SR

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač