Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR hľadá odborných hodnotiteľov

23. 01. 2019

logo MŠVVaŠ SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR hľadá odborných hodnotiteľov za účelom rozšírenia databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a inovácie a OP Ľudské zdroje. Pre posilnenie transparentnosti a kvality odborného hodnotenia bolo vyhlásenýchdesať výziev na výber odborných hodnotiteľov spolu za oba operačné programy.
Hlavným cieľom vyhlásených výziev je rozšírenie databázy slúžiacej pre potreby výberu odborných hodnotiteľov, ktorí budú následne hodnotiť žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty, veľký projekt, ako aj dopytovo – orientované projekty za účelom transparentnej, objektívnej a kvalitnej realizácie hodnotiaceho procesu s využitím kvalifikovaných odborníkov. Celá informácia tu

Zdroj: MŠVVaŠ SR

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač