Minulý rok sa domov zo zahraničia vrátilo najviac odborníkov, na projekt sa vyčerpal takmer 1 milión eur

27. 02. 2019

logo MŠVVaŠ SRV roku 2018 sa v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia vrátilo celkovo 13 jednotlivcov, z toho 9 expertov a 4 mladí odborníci. Vďaka tomu sa tak mohla posilniť odborná kapacita ministerstva financií, viacerých univerzít či Fyzikálneho ústavu SAV. Podporené boli aj tri žiadosti o inštitucionálnu podporu, ktorá sa poskytuje na základe konkrétneho predloženého projektu danej inštitúcie.
Tieto čísla dnes zobrala na vedomie vláda SR, keď bola Správa o implementácii Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia za rok 2018 predložená na jej rokovanie ako informatívny materiál. Išlo o najúspešnejší rok implementácie schémy nielen z hľadiska počtu vrátených jednotlivcov, ale aj podporených projektov inštitucionálnej podpory smerujúcich do akademického sektora. Viac  na stránke MŠVVaŠ SR.

Zdroj: MŠVVaŠ SR

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač