Nová výzva APVV na podporu projektov výskumu a vývoja

20. 09. 2019

Nová výzva APVV je zameraná na podporu projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Všeobecnú výzvu na rok 2019 ohlásila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová v rámci výročnej konferencie Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) 2019, ktorá sa konala 12. septembra 2019 v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Verejná výzva APVV na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky je otvorená do 12. novembra 2019.

Žiadatelia môžu predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 48 mesiacov. Výzva nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ.

Základnou snahou APVV je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“.

Zdroj: MŠVVaŠ SR

Informácie o vyhlásení výzvy: www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2019.html

Uverejnila: MB

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač