Nová webová stránka Horizont Europa

19. 08. 2019

Horizont EuropaNa novej internetovej stránke Horizont Európa nájdete nielen aktuálne informácie o programe, ale aj dokumenty, ktoré sprevádzali diskusiu ohľadom prípravy budúceho rámcového programu a tiež prezentáciu o programe Horizont Európa, vrátane časovej osi:

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en

Pozri aj Budúci program. Prezentácia v slovenčine:tu

 (MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač