Nové cesty pre rodovú rovnosť vo výskume a inováciách

29. 07. 2019

logo Fínskeho predsedníctvaFínske ministerstvo vzdelávania a kultúry organizuje v dňoch 23. – 24. októbra 2019 v Helsinkách konferenciu: Nové cesty pre rodovú rovnosť vo výskume a inováciách.

Akcia je súčasťou fínskeho predsedníctva v Európskej únii a je finančne podporená Európskou komisiou.

Cieľom konferencie bude diskusia o budúcich krokoch na zabezpečenie rodovej rovnoprávnosti vo VaVaI a prispením k prípravám rámcového programu Horizont Európa. Témy zahŕňajú štrukturálne a inštitucionálne zmeny vo výskume a inováciách, prieniku alebo širšieho konceptu rovnosti vo VaVaI, rodovej rovnosti v digitalizácii a umelej inteligencii v inováciách.

Registrácia sa otvorila na konci júna 2019.
Viac informácií nájdete na stránke predsedníctva Fínska v Rade tu.

(MI)

Zdroj: stránka konferencie

 

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač