Nový portál EÚ pre financovanie a predkladanie návrhov

14. 12. 2018

Európska komisia spustila nový Portál pre financovanie a predkladanie návrhov (The Funding & Tenders Portal), ktorý nahradil predošlý Portál pre účastníkov (Participant Portal) rámcového programu Horizont 2020.logo Európskej komisie

Nový portál slúži ako styčný a vstupný bod pre účastníkov a expertov. Je zameraný na sprostredkovanie informácií o financovaní a na predkladanie návrhov jednotlivých záujemcov.
Portál spravuje Európska komisia a ďalšie inštitúcie Európskej únie. Slúži ako jednotné kontaktné miesto pre zdieľanie a výmenu informácií, ktoré uľahčuje prístup k finančným prostriedkom a zároveň uľahčuje sledovanie interakcií medzi účastníkmi, expertmi a EÚ.

Portál je verejne dostupný už niekoľko týždňov, ale od 30. novembra 2018 sa všetky žiadosti automaticky presmerujú z pôvodného portálu na nový Portál pre financovanie a predkladanie návrhov.
Ďalšou výhodou nového portálu je zníženie byrokratického zaťaženia prostredníctvom elektronických pracovných tokov a elektronických podpisov. Jeho úlohou je zabezpečiť zjednodušený a zrýchlený proces získavania finančných prostriedkov pre účastníkov.   

Portál pre financovanie a predkladanie návrhov (The Funding & Tenders Portal)

(MI)

 

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač