Predsedom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo sa stal prof. Robert Redhammer

01. 03. 2019

Na Slovensku vznikla po prvýkrát nezávislá Slovenská akreditačná agentúra (SAA) pre vysoké školstvo, ktorá nahradí pôvodnú Akreditačnú komisiu pôsobiacu ako poradný orgán vlády Slovenskej republiky.  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová vymenovala do funkcie predsedu výkonnej rady SAA prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD.

Ministerka školstva M. Lubyová a prof. R. Redhammer

Vo štvrtok 28. 2. 2019 ministerka Lubyová vymenovala tiež osem členov výkonnej rady SAA, v zložení: prof. RNDr. René Matlovič, PhD., prof. RNDr. František Kačík, PhD., prof. Július Horváth, PhD., prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc., prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., Mgr. art. Bálint Lovász a Ing. Viliam Kupec, PhD.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo bola zriadená zákonom číslo 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorý bol schválený NR SR v júni 2018. Konkurzné konanie a verejné vypočutie kandidátov na obsadenie pozície predsedu výkonnej rady novej Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo sa uskutočnilo 21. februára 2019. Nezávislá päťčlenná výberová komisia odporučila vymenovať do funkcie predsedu výkonnej rady SAA prof. Ing.  Roberta Redhammera, PhD.

Viac informácií:

https://www.minedu.sk/ministerka-skolstva-vymenovala-predsedu-a-clenov-vykonnej-rady-saa/

Uverejnila: MB

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač