Prihláste sa do súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2019

23. 05. 2019

Centrum vedecko-technických informácií SR otvára v roku 2019 v poradí už 7. ročník súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku. Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov, ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku, ktoré pochádzajú výhradne zo slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov. 

Nominácie do súťaže môžu nahlasovať centrá pre transfer technológií, jednotlivci z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií a Centrum transferu technológií pri CVTI SR.

Ak spĺňate pravidlá na prihlásenie sa do súťaže, pošlite nomináciu najneskôr do 15. 8. 2019. 

Všetky dôležité informácie o súťaži vrátane nominačného formulára nájdete na http://bit.ly/CenazaTT

Zdroj: nptt.cvtisr.sk

Uverejnila: MB

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač