Program SASPRO – Mobilitný program SAV

05. 08. 2014

V apríli 2014 vyhlásila Slovenská akadémia vied (SAV) prvú výzvu na podávanie prihlášok do Programu SASPRO. Výzva je určená skúseným vedcom zo zahraničia, ktorí majú záujem pracovať v organizáciách Slovenskej akadémie vied.

Program ponúka aj mobilitnú schému Reintegrácia, určenú pre občanov Slovenskej republiky, ktorí svoju hlavnú činnosť (práca, štúdium a iné) vykonávali v tretej krajine (mimo členských štátov EÚ a asociovaných krajín) minimálne tri roky pred podaním prihlášky a ktorí sa zdržiavajú alebo vykonávajú svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky maximálne tri mesiace pred podaním prihlášky.

Podmienky Programu SASPRO, náležitosti prihlášok, postup prihlasovania, hodnotenie prihlášok a ďalšie dôležité informácie je možné nájsť v dokumentoch Programu SASPRO, ktoré sa nachádzajú v sekcii Na stiahnutie.

Termín na podávanie prihlášok v rámci prvej výzvy je 10. júla 2014.

Viac informácii o programe je k dispozícii na web stránke www.saspro.sav.sk.

Zdroj: euraxess.sk

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač