Reorganizácia generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie Európskej komisie

04. 02. 2019

Medzi hlavné zmeny patrí vytvorenie pozície hlavného zmluvného partnera pre program Horizon Europe (Cristina Russo), vytvorenie pracovnej skupiny EIC (Jean David Malo) a vytvorenie štruktúry zameranej na hlavné dimenzie cieľov obnoviteľného rozvoja (riaditeľstvo Planéta I & II, Ľudia a Prosperita).logo EK

Za rámcový program Horizon Europe a medziinštitucionálne vzťahy bude aj naďalej zodpovedný Kurt Vandenberghe. Generálny riaditeľ DG RTD predstavil novú štruktúru zamestnancov EK 15. 1. 2019.

Základom sú štyri kľúčové riaditeľstva:

• Planéta I
• Planéta II
• Ľudia
• Prosperita

Vytvorená bude zvláštna skupina pre Európsku radu pre inovácie (EIC). Cieľom je okrem iného stimulovať spoluprácu naprieč nielen DG RTD, ale aj celej Európskej komisie a prispôsobiť štruktúru DG rámcového programu Horizont Európa. Nová štruktúra by mala vstúpiť do platnosti k 1. 4. 2019 (najneskôr k 1. 5.).

Odkaz na stránky Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie  nájdete  tu.

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač