Školenie projektových manažérov krajín V4

06. 02. 2019

logo CZELOČeská styčná kancelária pre výskum, vývoj a inovácie (CZELO) spoločne s Poľskou styčnou agentúrou pre výskum (PolSCA), Stálym zastúpením Maďarska pri EÚ a Slovenskou styčnou kanceláriou pre výskum a vývoj (SLORD) organizuje v termíne od 27. 3. do 29. 3. 2019 ďalšiu edíciu školení projektových manažérov v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4) v Bruseli.

Cieľom školenia je zvýšiť odborné kapacity projektových manažérov poskytnutím informácií s pridanou hodnotou z Bruselu a rozšíriť ich povedomie o politickom kontexte európskeho výskumu a o programoch a iniciatívach presahujúcich rámcový program Horizont 2020. Kancelária CZELO radí stáže projektových manažérov medzi svoje štandardne poskytované služby, avšak vďaka organizácii vo väčšom formáte môžu účastníci absolvovať intenzívny trojdňový program, ktorý zahŕňa ako rečníkov z Európskej komisie, tak rad expertov so skúsenosťami z praxe. Predbežný program školení nájdete tu.

Zdroj: Národní portál pro evropský výzkum ČR

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač