Spolupráca MŠVVaŠ SR s OECD na vytvorení Národnej stratégie zručností

30. 01. 2019

Vystúpenie ministerky Martiny Lubyovej na seminári: Skills Strategy Seminar: Slovak RepublicZručnosti potrebné pre budúci trh práce v kontexte Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) boli  okrem iného témou podujatia s názvom Skills Strategy Seminar: Slovak Republic. Ide o prvé z radu konzultačných podujatí, ktoré pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a zástupcovia OECD s cieľom, čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie nastaviť Národnú stratégiu zručností pre Slovensko v súlade s cieľmi NPRVaV. Na podujatí za zúčastnil aj zástupca Európskej komisie, OECD a podujatie viedla ministerska školstva Martina Lubyová.

Viac o podujatí nájdete na stránke MŠVVaŠ SR

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač