Stanovisko k inteligentným špecializáciám (RIS3)

17. 12. 2018

Asociácia európskych univerzít EUA vydala stanovisko k inteligentným špecializáciám (RIS3): The future of innovation ecosystems: recommendations from the European Smart specialisation Workshop.EUA

S prebiehajúcimi prípravami pre  viacročný finančný rámec EÚ (2021 – 2027), európsky workshop o inteligentnej špecializácii, ktorý sa konal pod záštitou rakúskeho predsedníctva Rady EÚ, poskytol príležitosť zhodnotiť výsledky dosiahnuté v minulosti a určiť vznikajúce priority pre budovanie úspešných európskych inovačných ekosystémov v období po roku 2020.

Viac v dokumente: The future of innovation ecosystems: recommendations from the European Smart specialisation Workshop.

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač