Systém posudzovania žiadostí sa zjednoduší

06. 08. 2014

(31. 7. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 7/17; R)

Redaktor:

„Systém posudzovania žiadostí o poskytnutie grantov na riešenie výskumných a vývojových projektov, o ktoré sa žiadatelia uchádzajú na základe verejných výziev, sa zjednoduší. Zajtra nadobudne účinnosť novela zákona, podľa ktorej budú mať žiadatelia o granty 14-dňovú lehotu na odstránenie prípadných technických nedostatkov v žiadosti."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač