Tohtoročný Týždeň vedy a techniky 2015 ukončia deti!

11. 11. 2015

Zvýšiť záujem mladej generácie o dianie vo svete vedy a techniky a motivovať ich k štúdiu technických či prírodovedných odborov mali za cieľ aj dva edukačno-popularizačné projekty pre mládež. 

Interaktívna anketa KLUB AKČNÝCH HRDINOV predstavila mladej generácii našu slovenskú vedeckú špičku. Vďaka nej poznáme mená „najcoolerskejších“ vynálezcov.

Prostredníctvom súťaže „Prečo?“ si tímy zo základných a stredných škôl vyskúšali, aké je to zodpovedať na zvedavé otázky  z oblasti vedy a techniky od mladších škôlkarov.    

Slávnostné ocenenie detí zapojených do aktivít Prečo? a Klub akčných hrdinov sa uskutoční v Centre vedecko-technických informácií SR v piatok, 13. novembra 2015 o 14.00 hodine na Lamačskej ceste 4256/8, 811 04 v Bratislave, konferenčná miestnosť, 2. poschodie.

 

Viac informácií k oceneniu a projektom v prílohe.

Príloha

Viac informácií o súťaži „Prečo?“ nájdete na:

http://www.dikymoc.sk/technologie/preco/zakladne-a-stredne-skoly/fotogaleria/

http://www.dikymoc.sk/technologie/preco/zakladne-a-stredne-skoly/finalistivitazi/

 

Uverejnila MI

 

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač