UNINFOS 2014

19. 08. 2014

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a združenie EUNIS Slovensko Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu o univerzitných informačných systémoch.
 

Konferencia sa koná pod záštitou rektora UPJŠ prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc.  v Košiciach dňa 27. – 29. 10. 2014 v UPJŠ, Moyzesova 9.

P O Z V Á N K A

Viac informácií na stránke konferencie

(JN)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač