V ČR zasadali zástupcovia akadémií vied z V4

24. 09. 2018

logo ERA - Národný portál pro evropský výskum v ČRNa pozvanie predsedníčky Akadémie vied ČR –  Evy Zažímalovej  – zástupcovia akadémií vied Vyšehradskej štvorky Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Poľska rokovali spolu v Konferenčnom centre AV ČR na zámku Liblice. Jedna z tém bola diskusia o úspešnosti krajín V4 pri získavaní grantov. Zástupcovia akadémií vied V4 sa schádzajú od roku 2000 a snažia sa koordinovať vednú politiku na národnej a európskej úrovni. Aj tento rok sa preto diskutovalo o finančnom zabezpečení činnosti inštitúcií i aktuálnych zmenách v organizáciách vedy a výskumu.

Rokovania sa tentoraz zúčastnil aj predseda Rakúskej akadémie vied Anton Zeilinger, predseda Slovinskej akadémie vied a umení Tadej Bajd a podpredsedníčka Britskej kráľovskej spoločnosti vied Ulrike Tillmann.

Zdroj: ERA – Národní portál pro evropský výskum ČR

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač