Výzva na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe Horizont 2020 cez Operačný program Výskum a inovácie

06. 11. 2018

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe Horizont 2020.

banner OP VaI

Cieľom tejto výzvy je podpora projektov schválených v rámci európskych výskumných programov a iniciatív, aby bolo možné v maximálnej možnej miere naplniť ciele týchto podporených projektov. Komplementárne financovanie schválených projektov na medzinárodnej úrovni neumožňuje v rámci OP VaI pokrytie povinného spolufinancovania medzinárodného projektu, ale umožňuje pokryť komplementárne výdavky vo vzťahu k schváleným medzinárodným projektom, ktoré umožnia riešiť schválený projekt kvalitnejšie a s lepšími výsledkami, resp. umožnia rozšíriť využitie jeho výsledkov/ďalšieho výskumu. Viac informácií...

Zdroj SLORD

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač