Výzva na prihlásenie sa za experta/mentora pre projektové návrhy v rámci programu Horizont 2020 (SK4ERA)

01. 02. 2019

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vytvára v rámci projektu SK4ERA databázu expertov – nezávislých odborníkov, ktorí majú záujem asistovať žiadateľom o granty programu H2020. Úlohy zahŕňajú odborné rady a hodnotenie podávaných návrhov, mentorovanie žiadateľov a finálny skríning podávaných projektov.

Ak máte skúsenosti projektami EÚ či už ako hodnotitelia alebo ako riešitelia projektov rámcových programov EÚ, pripojte sa k databáze nezávislých odborníkov a pomôžte zvýšiť kvalitu podávaných projektov a následne aj úspešnosť SR v programe Horizon.

Podmienkou prihlásenia sa je registrácia za experta a zaslanie profesionálneho CV podľa formuláru. Nutnou podmienkou je predchádzajúca skúsenosť s projektami EÚ a znalosť anglického jazyka.

Viac informácií:

http://www.cvtisr.sk/aktuality/sk4era-vyzva-na-prihlasenie-sa-za-experta-mentora.html?page_id=25740

Uverejnila: MB

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač