Workshop k Dunajskej stratégii

13. 11. 2014

Workshop k Dunajskej stratégii

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) usporiadalo dňa 13. novembra 2014 o 14.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) workshop: Aktivity MŠVVaŠ SR ako koordinátora Prioritnej oblasti 7 Dunajskej stratégie – Znalostná spoločnosť.

Podujatie, ktoré sa konalo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014, otvoril Peter Plavčan, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR. S hlavným rerefátom na tému: Dunajská stratégia – podpora  budovania prosperity v dunajskom regióne vystúpil Štefan Chudoba, koordinátor prioritnej oblasti 7 Dunajskej stratégie.

Uverejnila: Marta Bartošovičová
Foto: Ing. Alena Oravcová

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač