Zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť (vesmír a výskum) v Bruseli

31. 05. 2019

Ďalšie zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť (vesmír a výskum) sa uskutočnilo 28. 5. 2019 v Bruseli.  Okrem ministrov členských štátov EÚ sa na ňom zúčastnili aj komisárka EÚ pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska, komisár EÚ pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas a generálny riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Johanna-Dietricha Wörnera. Slovenskú republiku na stretnutí zastupoval štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák.

Zasadanie Rady pre konkurencieschopnosť (vesmír a výskum)


Ministri členských štátov EÚ diskutovali o potrebe zjednotenia a vzájomnej koordinácie európskych vesmírnych iniciatív a politík. Štátny tajomník Peter Krajňák v tejto súvislosti poukázal na potrebu včasného stanovenia dlhodobých priorít a vybudovania národných vesmírnych infraštruktúr, ako aj na dôležitosť nárastu verejných a súkromných investícií do vesmírnych aktivít. Viac na stránke MŠVVaŠ SR.

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač