Zvýhodnené úvery a investície do výskumu a vývoja pre firmy i výskumné organizácie

24. 09. 2018

Inovačné spoločnosti a iné organizácie majú často ťažší prístup k financovaniu vysokorizikových nových nápadov alebo ich rozvoja. Prostredníctvom pôžičiek a záruk, ako aj investovaním do inovačných MSP a malých podnikov so strednou kapitalizáciou pomáha program Horizont 2020 vyplniť túto „inovačnú medzeru“ pod hlavičkou iniciatívy InnovFin.

Inno Fin program _ Infografika

Viac informácií nájdete v InnoNews.blog

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač