E-noviny 2014

1/2014 27. 07. 2015

Študent Fakulty architektúry STU v Bratislave Matej Čička vyhral medzinárodnú súťaž vyhlásenú Medzinárodným olympijským výborom na návrh dizajnu medaily pre Mládežnícku olympiádu, ktorá sa bude konať tento rok v čínskom Nanjingu.

Celý článok

2/2014 12. 05. 2016

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa v pondelok 17. februára 2014 zúčastnil na 1. zasadnutí vedeckej rady Slovenského historického ústavu v Ríme.

Celý článok

3/2014 11. 05. 2016

Dňa 27. 3. 2014  sa v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy pod názvom Jozef M. Petzval – podmaniteľ svetla.

Celý článok

4/2014 08. 11. 2014

MDRS je ideálne prostredie na štúdium dvoch dôležitých komponentov výskumu extrémofilov: 1. skúška prežitia pozemských extrémofilov v marťanských podmienkach, a teda toho či by podobný život mohol existovať na Marse; 2. posudok toho, či by tieto organizmy mohli byť použité na „terraformovanie” Marsu – vytvorenie takých podmienok pre život na Marse, aké sú na Zemi.

Celý článok

5/2014 12. 05. 2016

Bratislava, 13. 5. 2014: Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností zorganizoval tento rok 17. ročník súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy – Vedec roka SR 2013. Tento ročník súťaže sa konal pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča.

Celý článok

6/2014 27. 07. 2015

Workshop o Spoločnom podniku biopriemyslu na báze verejno-súkromného partnerstva (BBI/PPP), ktorý bol iniciovaný belgickým konzorciom Bio-Based Industry Consortium (BIC) so zástupcami Európskej komisie a zorganizovaný Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa konal dňa 25. jún 2014 o 10.00 hod v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Celý článok

7/2014 10. 08. 2014

Aká bola cesta človeka na Mesiac, ako sa hýbu vlny, ako sa riadi vlak či ako svietia polovodiče – to je len zlomok tém, ktorým sa venovali detskí študenti jubilejnej Žilinskej detskej univerzity, ktorá sa na Žilinskej univerzite konala v prvý júlový týždeň.

Cieľom organizátorov Žilinskej detskej univerzity je už desať rokov podnecovať záujem detí základných škôl vo veku 8 až 12 rokov o prírodné a technické vedy. Desiatky pedagógov všetkých fakúlt ŽU deťom každoročne hravou a kreatívnou formou odokrývajú tajomstvá a zaujímavosti zo sveta najmä prírodných vied.

Celý článok

8/2014 03. 11. 2014

Nedávno sa ukončilo riešenie spoločného projektu Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (FTVŠ UK) v Bratislave a Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied (ÚNPF SAV), ktorého zodpovednou riešiteľkou bola doc. Erika Zemková, PhD. z FTVŠ UK.

Celý článok

9/2014 08. 11. 2014

Dolné Vítkovice pri Ostrave v Českej republike  prechádzajú v posledných dvoch rokoch významnou premenou. Do ešte nedávno úplne opustených miest, kde výroba skončila v roku 1998, sa znovu vracajú ľudia. Z bývalého priemyselného kolosu sa stáva mesto. V týchto dňoch sa dokončil projekt s názvom Svet techniky. Ten môžeme pre ľahšie pochopenie rozdeliť na „Malý svet techniky" a „Veľký svet techniky."

Celý článok

10/2014 15. 12. 2014

Prof. Ján Turňa, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR, prorektor UK a predseda Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu  sa stal laureátom 4. ročníka ceny European Projects Awards, ktorú mu udelila European Project Association 8. 10. 2014 v Bruseli na pôde Európskeho parlamentu. Ocenenie  si prevzalo aj ďalších 12 osobností z 11 členských štátov EÚ.

Celý článok

11/2014 15. 12. 2014

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 sa uskutočnilo dňa 10. novembra 2014 o 9.00 hod. v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. S úvodným príhovorom vystúpil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.

Celý článok

12/2014 05. 01. 2015

Dňa 27. 11. 2014 sa v Slovenskom banskom múzeu, v sieni Komorovských grófov v Banskej Štiavnici, konalo významné podujatie, na ktorom bolo udelené vyznamenanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela Mikovíniho.

Celý článok