Ako prebiehajú archeologické výskumy

09. 01. 2014

(27. 12. 2013; Rozhlasová stanica Regina; Mozaika regiónu Košice; 14.36; 3,5 min.; SLEZÁKOVÁ Miroslava)


Jana PATARÁKOVÁ, moderátorka:
„Archeológ nie je Indiana Jones, aj keby chcel. Archeológia je totiž spoločenská veda, ktorá sa zaoberá štúdiom ľudskej minulosti, vyhľadávaním, odkrývaním, dokumentáciou, analýzou a interpretáciou artefaktov. Na to, ako prebiehajú archeologické výskumy, sa vedeckého pracovníka Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Mariána SOJÁKA pýtala Miroslava SLEZÁKOVÁ."


Miroslava SLEZÁKOVÁ, redaktorka: „Ako prebieha takýto výskum?"


Marián SOJÁK: „Realizácia archeologického výskumu nie jednoduchá záležitosť, lebo je potrebné mať nielen väčší počet brigádnikov, ale aj strojovú techniku a samozrejme financie. Sú v ňom zapojení odborníci z viacerých vedných odborov. Keď ide o investičný výskum, tak zákon o ochrane pamiatkového fondu Slovenskej republiky hovorí, že výskum financuje investor. Prídu stroje, odtumusuje sa vrchná vrstva plochy diaľnice plochou lyžicou stroja na tom pôvodnom sterilnom podloží, takom žltom neporušenom, sa krásne vyrysujú tie zaniknuté archeologické objekty. Či už ide o príbytky, kolové jamy zo stĺpových domov, alebo hroby, alebo iné murované objekty a podobne. No, a potom už nastupuje mravenčia práca brigádnikov, samozrejme pod dohľadom archeológa, kedy škrabkou, lopatami aj tými klasickými metličkami, sa odkrývajú postupne tie sídliskové objekty, berú sa vzorky z hliny na preplavovanie, na (...) analýzu kostí. To je tá interdisciplinarita, keď sa nájdu mince, spracuje ich numizmatik. Čiže taký archeologický výskum je zložitá vec a stojí veľa nielen finančných prostriedkov, ale aj času, námahy. A to nie je len tá práca v teréne, ale potom aj v tých laboratóriách. Konzervácia, čistenie, lepenie."
M. SLEZÁKOVÁ: „Čo robíte počas zimy, keď nie je možné vykonávať takéto práce?"


M. SOJÁK: „No, ľudia si myslia, že v zime archeológ skoro nerobí nič. Nie je to samozrejme pravda. Lebo všetko to, čo my nakopeme počas letnej sezóny, alebo sezóny jar, samozrejme jeseň a takisto, keď nie je sneh. Častokrát aj keď nie je sneh sa musí samozrejme kopať, keď idú stavby. Tak v zimných obdobiach to samozrejme musíme spracovávať. Nie je to jednoduché spracovať výskum. Čím viacej sa vykope, tým je toho viac na práci. Už tá spomínaná konzervácia, reštaurátorské práce, práce v laboratóriách. A archeológ musí spracovať ten archeologický výskum. Pokresliť napríklad hroby, sídliskové objekty, keramiku a iné nálezy, ktoré sa nájdu v teréne. Pripraviť výskumnú dokumentáciu nálezovú správu, ktorú samozrejme potom musí odovzdať na príslušný pamiatkový úrad, kde sa odobrí táto nálezová správa. Častokrát v tej zime máme ešte viac práce, ako v lete, keď sme v teréne. Lebo nie vždy je to samozrejme zaujímavá práca, keď máte veľa hrobov, veľa keramiky a všetko to kresliť, tak dá to strašne veľa práce. Spomenul som, že aj počas tých zimných mesiacov sa kope. Ja napríklad sa trošku zameriavam, okrem výskumu v otvorenom teréne aj na výskum jaskýň. To je takzvaná speleoarcheológia. A tam nám je úplne jedno či je zima, či je leto. Tam je skoro stále konštantná teplota."


M. SLEZÁKOVÁ: „Ktorý objav, ktorý sa našiel na Spiši, by ste považovali za taký najzaujímavejší, najunikátnejší?"


M. SOJÁK: „Čo by som mohol vyzdvihnúť za posledných pár rokov, tak to je odkryv pohrebiska na diaľničnom úseku neďaleko Spišského hradu, kde v roku 2009 som odkryl 225 hrobov zo staršej doby bronzovej, to je okolo roku 1900, 1700 r. pred Kristom. Čiže takmer štyritisíc rokov staré pohrebisko takzvanej Koštianskej kultúry, ktorú sme doteraz poznali na území Slovenska iba z niekoľkých pohrebísk v okolí Košíc. Valaliky, Košťany, samotné Košice a podobne. Čo je vzácne, našli sme aj sídlisko k tomuto pohrebisku. A to je už skutočný unikát, pretože doteraz sme túto Koštiansku kultúru, zo staršej doby bronzovej, poznali iba na základe pohrebísk. V jednom prípade sme napríklad objavili aj hrob tura domáceho, čiže pravdepodobne zviera, ktoré si ľudia tak veľmi vážili, tak ho pochovali na regulárnom cintoríne, akoby to bol človek."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

 (MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač