Banskobystrická Univerzita Mateja Bela nechce prísť o štatút univerzity

13. 01. 2014

(7. 1. 2014; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 13/19; DUŠIČKA Martin)

Richard TRUTZ, moderátor: „Banskobystrická Univerzita Mateja Bela nechce prísť o štatút univerzity. Keďže kritériá sú prísne, každá pomoc je dobrá. Tou najvýraznejšou je vytvorenie novej Filozofickej fakulty. Vznikla od začiatku tohto roka premenovaním Fakulty humanitných vied. Podarilo sa to po viac ako desaťročnom úsilí, lebo už na nej prevažujú neučiteľské študijné programy."

Martin DUŠIČKA, redaktor: „Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici už má aj Filozofickú fakultu. Hoci sa o zmenu pokúšali už skôr, Akreditačná komisia to schválila až teraz. Pomer učiteľských programov už totiž tvorí iba 40 percent z celkového počtu a prevažujú teda vedecké odbory."

Vladimír BILOVESKÝ, dekan FF UMB v Banskej Bystrici: „Ten názov Fakulta humanitných vied už neodrážal tú ponuku a ten vedecký výskum, ktorý fakulta realizuje."

M. DUŠIČKA: „Učiteľské programy však z fakulty nezmiznú, lebo majú dlhodobú tradíciu. Z pohľadu univerzity nejde len o zmenu názvu, ale tiež o kvalitatívny posun a vyšší kredit."

Beata KOSOVÁ, rektorka UMB v Banskej Bystrici: „Obvykle sa to už na Slovensku v tej univerzitnej tradícii tak poníma, že filozofická fakulta je čosi viac ako fakulta humanitných vied, aj keď logicky by to tak nesedelo."

M. DUŠIČKA: „Rektorka verí, že vedecký výskum bude na Filozofickej fakulte náročnejší a kvalitnejší, čo im môže pomôcť aj pri komplexnej akreditácii."

B. KOSOVÁ: „Predpokladám, že to ovplyvní aj profil fakulty a ten sa bude utvárať práve v procese akreditácie."

M. DUŠIČKA: „Fakulta má dnes vyše 2 500 študentov. Prevaha neučiteľských odborov začala naberať po zlúčení s filologickou fakultou, ktorá bola jedinou svojho druhu u nás so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Zmenu názvu vnímajú študenti rôzne."

Študenti FF UMB:

„Mne je to osobne dosť jedno, ale filozofických fakúlt je tu viacero a názov humanitných vied sa mi viac páčil."
„Podľa mňa nič také závažné to neznamená."
„Prišiel som teraz do školy, takže neviem."
„Ak to má byť prínosom, tak nech sa to zmení."

V. BILOVESKÝ: „Je to signál do verejnosti a pre našich uchádzačov."

M. DUŠIČKA: „Banskobystrická Univerzity Mateja Bela teda vstúpila do nového roka s novou fakultou. Až v priebehu roka sa ukáže, či jej táto zmena pomohla v komplexnej akreditácii."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač