Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte v Košiciach

28. 01. 2014

Vedenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika  v Košiciach srdečne pozýva študentov a učiteľov stredných škôl, prípadne i rodičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 07. 02. 2014 v priestoroch jednotlivých ústavov fakulty, kde budú záujemcom o štúdium poskytnuté komplexné informácie o jednotlivých študijných odboroch, s možnosťou prehliadky pracovísk a laboratórií.


V tomto roku sa DOD začne spoločným otvorením v aule prof. Prasličku (RB0A5), Moyzesova 11, o 8.30 hod. a stretnutím s úspešnými absolventmi fakulty, ktorí okrem otázok prečo sa rozhodli študovať prírodné vedy a čo im štúdium na PF UPJŠ dalo, priblížia cestu svojho kariérneho úspechu i zaujímavosti zo sveta vedy či biznisu, v ktorom pôsobia. Veríme, že tento deň naplní očakávania na oboch stranách a bude prínosom pre všetkých zainteresovaných.
 

Program  

Otvorenie a stretnutie s úspešnými absolventmi v rámci ALUMNI SPACE – cesta za úspechom
Program na ústavoch     

Ústav biologických a ekologických vied
Ústav fyzikálnych vied
 Ústav geografie 
Ústav chemických vied  
Ústav informatiky  
Ústav matematických vied

DOD program

 

Zdroj:

UPJŠ v Košiciach

(MI)

Kľúčové slová:
biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač