Desiatky štátnych zamestnancov si našli pod vianočným stromčekom padáky

14. 01. 2014

(8. 1. 2014; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19.00; por. 17/26; GUDIAK Marek)

Moderátor: „Desiatky štátnych zamestnancov si našli pod vianočným stromčekom padáky. Ministerstvá s nimi už nepočítajú. Pre šetrenie a zlučovanie štátnych inštitúcií prídu počas roka o prácu. KALIŇÁKOV rezort chce takto ušetriť desiatky miliónov EUR."

M. GUDIAK, redaktor: „Namiesto pokojných sviatkov štát rozpútal poriadne zemetrasenie. Hneď niekoľko inštitúcií sa zatriaslo v základoch. Do nového roka vstupujú s obavami stovky zamestnancov úradov, ústavov či štátnych organizácií."

M. KALIŇÁK, hovorca ministerstva školstva: „Rezort školstva ku koncu roka zlúčil dve svoje organizácie. Ústav informácií a prognóz sa spojil s Centrom vedecko-technických informácií."

M. KÓŇA, hovorca ministerstva dopravy: „V minulom roku bolo v rezorte dopravy päť regulačných úradov. Od 1. januára tohto roka sú už len dva."

M. GUDIAK: „Najviac sa zlučovalo a spájalo práve v tomto rezorte. Z desiatich inštitúcií ministerstva pôdohospodárstva sa tak od nového roka stali iba dve. Napriek tomu však zatiaľ agrorezort o znižovaní stavov nič konkrétne nehovorí."

P. HAJNALA, hovorca ministerstva pôdohospodárstva: „Tieto organizácie dostali rozpočet, ktorý je približne o milión EUR nižší ako keď boli samostatné a je teraz na štatutárnom zástupcovi jednej aj druhej organizácie ako s rozpočtom naložia."

M. GUDIAK: „Zdá sa však, že v školstve a doprave sa bez prepúšťania šetriť nedarí."

M. KÓŇA: „Na zlúčených úradoch by malo pracovať zhruba o 50 pracovníkov menej. Ide o administratívne činnosti ako sekretárky, mzdárky, vodiči a podobne."

M. KALIŇÁK: „Znižujeme stav v polovici roka o 5 percent zamestnancov a do konca roka by sme mohli znížiť až o 10 percent práve touto integráciou alebo spojením týchto dvoch organizácií."

M. GUDIAK: „Okrem toho štát plánuje šetriť aj na odpredaji prebytočného majetku, a teda aj vrátane budov. Niektoré sa pritom nachádzajú aj na skutočne lukratívnych miestach."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod , sociálna a ekonomická geografia

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač