Dohoda o voľnom obchode

08. 01. 2014

(23. 12. 2013; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 2/16; HORVÁTH Andrej)

Alfonz ŠURAN, moderátor: "Spojené štáty americké a Európska únia sú o krok bližšie k vytvoreniu zóny voľného obchodu. Dohodli sa na tom lídri oboch kontinentov na spoločnom rokovaní. Zóna má odstrániť clá, poplatky a iné obmedzenia medzi oboma brehmi Atlantiku. Profitovalo by z toho aj Slovensko."

Andrej HORVÁTH, redaktor: "Európa a Spojené štáty patria medzi najväčších obchodných partnerov. Podieľajú sa na 40 percentách svetovej ekonomiky. Analytici odhadujú, že ambiciózna dohoda zvýši výkon oboch hospodárstiev o viac ako 100 miliárd dolárov ročne. Dnes tomu bránia rôzne bariéry."

Róbert KIČINA, Podnikateľská aliancia Slovenska (telefonát): "Spočívajú najmä v rozdielnej regulácii, v rozdielnych štandardoch, v zdravotných predpisov, ktoré dnes spôsobujú, že firmy skrátka musia prispôsobovať svoje produkty americkému trhu a európskemu trhu osobitne, čím by podnikatelia mohli ušetriť."

A. HORVÁTH: "Napriek tomu, že Slovensko vyváža priamo do Spojených štátov len necelé dve percentá výrobkov, v skutočnosti do zámoria smeruje oveľa väčšia časť exportu, a to sprostredkovane, napríklad cez Nemecko. Ide predovšetkým o automobily a elektrotechniku."

Viliam PÁLENÍK, ekonóm SAV: "To môže posilniť aj pozíciu nášho IKT priemyslu, ktorý sa veľmi sľubne rodí, ako sú napríklad antivírové programy alebo systémy na navigáciu a podobne."

A. HORVÁTH: "Zjednodušenie obchodných podmienok by malo na Slovensko prilákať investorov, ktorí vytvoria nové pracovné miesta. Domácnosti zase potešia nižšie ceny výrobkov dovážaných z USA. Na druhej strane naše firmy budú zápasiť s ešte väčšou konkurenciou a slovenskú vládu zrejme čakajú určité ústupky smerom k americkej legislatíve."

V. PÁLENÍK: "Sú to myslím podobné oblasti ako v celej Európskej únii, to znamená poľnohospodárstvo, kultúrny priemysel."

A. HORVÁTH: "Amerika je totiž podstatne otvorenejšia ku geneticky upravovaným plodinám, voči ktorým má Európa výhrady. Viaceré krajiny tiež žiadajú napríklad vyňatie audiovizuálnych služieb v snahe ochrániť európsky film a hudbu pred expanziou Hollywoodu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač