Energetické certifikáty budov

27. 01. 2014

(22. 1. 2014; Televízna stanica STV 2; Energetika; 16.25; 4,6 min.; R)

Redaktorka: „Chladnička alebo práčka v najvyššej triede šetrí desiatky eur ročne za elektrinu. Rodinný dom alebo byt je tiež obrovský spotrebič, podľa energetických nárokov zaradený od A po G. Aby dom s podlahovou plochou 150 štvorcových metrov dostal A."

P. MICHALKA, Ústav stavebníctva a architektúry SAV: „Je potrebným, aby jeho celková potreba energie neprekročila 8100 kilowatthodín za rok. Aby to bolo v energetickej triede B nesmie prekročiť 16 500 a aby bola v energetickej triede C, nesmie prekročiť 25 750 kilowatthodín za rok. Vo finančnom vyjadrení predstavuje energetická trieda pre tento rodinný dom približne 450 EUR, v prípade energetickej triedy je to približne 860 eur a v prípade energetickej triedy C je to približne 1240 eur. Celkový rozdiel medzi energetickou triedou C a energetickou triedou A teda môže byť okolo 790 eur."

Redaktorka: „Energetická trieda A pre rodinný dom nie je jednoduchá a s ohľadom na vyššie vstupné náklady ani bežná záležitosť."

D. PETRÁŠ, prezident Združenia na podporu obnovy bytových domov: „Musí mať výborne zabezpečenú tepelnú ochranu, to znamená stavebné konštrukcie, kde tá hrúbka izolácie je pre túto dobu aspoň 15 centimetrov. Samozrejme so zvyšovaním nárokov a najmä s implementáciou smernice o energetickej náročnosti budov tá hrúbka izolácie bude rásť až možno na tých 25 centimetrov v roku 2020.

Odporúčajú sa okná už s trojitým zasklením, prípadne inertným plynom sklami. No a samozrejme v rovnováhe s touto stavebnou časťou musia byť energetické systémy, kde A, trieda A, to znamená energetická spotreba tá najnižšia, sú práve budovy, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. V našich konkrétnych podmienkach pre rodinné domy to znamená povedzme kombináciu tepelného čerpadla pre vykurovanie, prípadne pre chladenie, ak tieto domy ho majú a zároveň solárne kolektory, ktoré môžu zabezpečovať prípravu teplej vody. Inými slovami povedané, môžete mať sebalepšie stavebne urobený rodinný dom, ale nikdy nebude mať A, ak bude mať na zdrojovej časti povedzme kotol na plyn, pretože ten už sa neráta medzi obnoviteľné zdroje energie."

Redaktorka: „Pri hodnotení rodinného domu podľa tried sa vychádza z minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť. Rozhodujúcim porovnávacím kritériom je skutočná spotreba energie na vykurovanie."

A. OHRADZANSKÁ, riaditeľka odboru stavebníctva ministerstva dopravy: „V triede B sa pohybuje v rozpätí 43 až 86 kilowatthodín na meter štvorcový za rok."

Redaktorka: „Pre bežný bytový dom je to ešte prísnejšie."

A. OHRADZANSKÁ: „Tým, že je to prepočítané na metre štvorcové za rok, ide o väčšiu podlahovú plochu, tak táto požiadavka je prísnejšia z hľadiska potreby energie a je to hodnota 28 až 53 kilowatthodín na meter štvorcový za rok."

Redaktorka: „Priemerná domácnosť na Slovensku spotrebuje približne 60 percent energií na vykurovanie prevažne uhlím a zemným plynom. Tomu treba zamedziť."

D. PETRÁŠ: „Akčný plán Dánska vychádza z toho, že v roku 2050 nebude jediný zdroj energie na fosílne palivo v Dánsku."

A. OHRADZANSKÁ: „V roku 2020 by mala byť už nová výstavba v štandarde s takmer nulovou potrebou energie. To znamená, že budovy budú potrebovať tak málo energie, alebo si ju budú zabezpečovať samé, budú mať inštalované technické zariadenia alebo obnoviteľné zdroje priamo na budove alebo v tesnej blízkosti budovy, že budú pokrývať tú potrebu energie na svoju prevádzku priamo z nich, alebo dokonca budú produkovať aj do verejných sietí ten prebytok energie, ktoré vyprodukujú."

Redaktorka: „Webová stránka ministerstva dopravy Bývaj úsporne, prináša na túto tému množstvo informácií. Napríklad od samotnej stavby a od klimatických podmienok záleží, či sa náš dom bude správať ako deravý ementál alebo ako nízkoenergetický spotrebič. A podľa nás to závisí aj od toho, či prestaneme behať polonahí po prekúrenom byte."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Kľúčové slová:
stavebné inžinierstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač