EÚ podporila rozvoj nového sektora s modrou energiou

30. 01. 2014

Harnessing the power of the seaNaše moria a oceány ponúkajú obrovské zdroje obnoviteľnej energie, najmä na atlantickom pobreží. V súčasnosti sa pracuje na vývoji technológií na získavanie energie z oceánov, aby bolo možné využiť potenciál prílivov a vĺn, ako aj rozdiely  v teplote a slanosti vody.
Rozvoj tohto vznikajúceho odvetvia by nám nielen pomohol dosiahnuť ciele        v oblasti získavania obnoviteľnej energie a zníženia emisií skleníkových plynov, ale mohol by aj podporiť rast hospodárstva prostredníctvom inovácií a tvorby nových pracovných miest.

Na uľahčenie ďalšieho rozvoja európskeho odvetvia oceánskej energetiky využívajúceho obnoviteľné zdroje predstavila 20. januára 2014 Európska komisia (EK) akčný plán.

Cieľom Európskej únie  je vytvoriť spoľahlivý a bezpečný zdroj obnoviteľnej energie prostredníctvom vytvorenia Fóra pre energiu oceánov. EK zverejnila akčný plán s cieľom zvýšiť využívanie obnoviteľnej energie z európskych morí a oceánov.
Tento plán je zameraný na podporu nového sektora s modrou energiou, ktorý zahŕňa technológie na získanie energie z prílivu a odlivu, vĺn a teplotných zmien vo vode. Jeho cieľom je spojiť vedecké a odborné znalosti  v rámci nového Fóra pre energiu oceánov.
Veľký potenciál, výhody a nevýhody

Zámerom EÚ je znížiť našu závislosť na fosílnych palivách a zabezpečiť spoľahlivosť našich dodávok energie prostredníctvom vytvorenia stabilného zdroja obnoviteľnej energie v regióne. Energia morí a oceánov sa môže použiť v kombinácii s inými obnoviteľnými zdrojmi energie, akými sú napr. veterná a slnečná energia.

Podľa Európskej komisie by energia svetových morí oceánov postačila na pokrytie našich súčasných i predpokladaných energetických potrieb.

S využitím tohto energetického potenciálu sú však spojené vážne problémy, ako napr. vysoké ceny technológií a komplexné licenčné pravidlá.

Fórum pre energiu oceánov sa bude zameriavať na riešenie niektorých z týchto problémov. Očakáva sa, že modrá energia neprinesie len bezpečný zdroj energie, ale bude mať pozitívny dosah aj na životné prostredie, zamestnanosť (najmä v pobrežných oblastiach) a hospodársky rast.

 Tlačová správa – akčný plán na podporu rozvoja modrej energie

Otázky a odpovede – akčný plán pre modrú energiu  (EN)

Energia morí a oceánov – čo je to? (SK)

Zdroje:

Európska komisia  

EK – Energia oceánov
Spracovala M. Izakovičová

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, strojárstvo

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač