Fyzika nemá byť strašiakom

03. 01. 2014

(01.01.2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19.00; por. 21/23; SÓRAT Filip)

Moderátor: "Fyziky sa netreba báť. Odborníci katedry fyziky Univerzity Konštantína filozofa v Nitre sa snažia popularizovať prírodné vedy medzi mládežou. 30 zaujímavých experimentov na fyzikálnej šou v Nitre sledovali najmä deti."

Filip SÓRAT, redaktor: "Organizátori sa snažili ukázať, že fyzika nemusí byť nutne iba strašiakom. Naopak, že aj cez pokusy a experimenty si k nej môže nájsť cestu každý."

Anketa (deti):

"Dneska sa mi to veľmi páčilo, tieto všetky veci a hlavne čo tu vystrekovalo."

"Mne sa strašne páčil ten tekutý dusík, krásny dym to bol."

F. SÓRAT: "Experimenty odborníci vyberali aj podľa veku návštevníkov od jednoduchších k zložitejším, od mechaniky cez elektrinu a magnetizmus až po pokusy s tekutým dusíkom."

Ľubomíra VALOVIČOVÁ, pedagóg na katedre fyziky UKF v Nitre: "A cez experiment im ukážete krásy fyziky, to, že vďaka fyzike sa dá veľa javov okolo nás v prírode vysvetliť a deti ich vlastne pomocou tých experimentov vedia jednoduchším spôsobom pochopiť."

Ján ONDRUŠKA, pedagóg na katedre fyziky UKF v Nitre: "Boli zamerané hlavne na popularizáciu fyziky ako takej, pretože vlastne fyzika všeobecne vo svete sa stretáva s takým nejakým povedomím, že je veľmi náročná."

F. SÓRAT: "Strach z fyziky sa u mnohých žiakov objavuje už na základnej škole. Veľa detí sa nedokáže naučiť základy a neskôr už túto stratu nevedia dohnať."

J. ONDRUŠKA: "Tí študenti alebo tí žiaci sa neučia poznatky ako také, nerozumejú problematike. Možno sa naučia nejakú definíciu tzn. že ten poznatok akoby sa nedostával."

F. SÓRAT: "Vyvážené učenie, ktoré by spájalo teóriu a prax by mohlo byť podľa fyzikov z nitrianskej univerzity cestou ako deti zaujať a súčasne aj naučiť. Filip SÓRAT, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(AO)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač