Krok vpred pre vedu

21. 01. 2014

(20.01.2014; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 12/17; LUKUŠOVÁ Lucia)

Gabriela MARCHEVSKÁ, moderátorka: „Pokračujeme už avizovanou témou. Už v najbližších týždňoch sa začne s výstavbou nového vedeckého parku v Bratislave. Úroveň slovenskej vedy by tak mohla byť zase o krok bližšie k európskym štandardom. Projekt Univerzity Komenského okrem toho vytvorí priestor na zamestnanie desiatok mladých absolventov."

Lucia LUKUŠOVÁ, redaktorka: „Vedecký park, ktorý vyrastie v najväčšom študentskom mestečku na Slovensku je určený pre odborníkov z oblasti biomedicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológii. Všetky realizované výskumy tak po novom bude možné jednoduchšie zavádzať do praxe."

Ján TURŇA, prorektor Univerzity Komenského: „Je to predovšetkým využitie metód založených na DNA, diagnostike, to ďalšie je oblasť vplyvov životného prostredia, kontaminácii z prostredia na zdravie, na kvalitu života. V tej oblasti biotechnológie je to predovšetkým produkcia biologicky účinných látok."

L. LUKUŠOVÁ: „Vedenie univerzity si od projektu sľubuje aj vytvorenie nových pracovných miest pre absolventov. Vysoký odliv šikovných ľudí do zahraničia by tak mohol klesnúť."

Kristína JIRÍČKOVÁ, doktorandka: „Budú tam sídliť aj nejaké firmy, ktoré by po škole absolventom zabezpečili prácu."

Zdeno LEVARSKÝ, doktorand: „Ja sa momentálne venujem zefektívneniu produkcie ľudského rastového hormónu v bakteriálnych systémoch a ten vedecký park by umožnil rýchlejší transfer týchto poznatkov do priemyslu a do produkcií, čo by sa v konečnom dôsledku odzrkadlilo na cene."

L. LUKUŠOVÁ: „Úroveň slovenskej vedy dlhodobo zaostáva. Problémom je u nás najmä priestorové a technologické vybavenie. Podľa odborníka by nám mohli byť vzorom všetky krajiny západnej Európy, ktoré začali s výstavbou vedeckých parkov už pred desiatimi rokmi."

Stanislav STUCHLÍK, vedec: „Projekt by mal priniesť nové priestory, novú infraštruktúru, nové technológie a samozrejme aj vzhľadom k riešeniu niektorých zaujímavých problémov."

L. LUKUŠOVÁ: „Vedecký park v Mlynskej doline by mal stáť približne 42 miliónov eur a  hotový by mal byť do konca júna 2015."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
vedecké parky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač