Na Slovensku bude nový vedecký park

09. 01. 2014

(05.01.2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19.00; por. 18/27; DOBROVODOVÁ Kristína)

Moderátor: „V Bratislave v Mlynskej doline začnú čoskoro stavať vedecký park. Bude stáť 42 miliónov eur. 35 pôjde z eurofondov. Park má byť moderné a bezpečné miesto pre doktorandov a vedeckých pracovníkov. Univerzita Komenského má takýchto priestorov nedostatok."

Kristína DOBROVODOVÁ, redaktorka: „Vedecký park má vyrásť na týchto miestach v blízkosti Prírodovedeckej fakulty. Podľa informácií z vedenia Univerzity Komenského sa prvé práce začnú budúci týždeň. Vďaka vedeckému parku sa prepojí činnosť ôsmich z dvanástich bratislavských fakúlt Univerzity Komenského. Park poskytne laboratóriá a účelové miestnosti na výskum napríklad v oblasti medicíny či biotechnológií. Nové priestory majú byť zároveň bezpečnejšie pri prácach s infekčným materiálom."

Ján TURŇA, prorektor Univerzity Komenského: „Univerzita Komenského patrí k najstarším univerzitám, nielen k najstarším, ale aj je najstaršou a najväčšou a výrazne to na nás vidieť, teda predovšetkým na budovách, priestoroch. Je treba povedať, že za posledné desiatky rokov nič zásadné sa nepostavilo a máme s týmto problémy. Dokonca niektoré technologické požiadavky, napríklad práca v čistých priestoroch práve, ktorá v biomedicínskom výskume je veľmi dôležitá, sa jednoducho už nedá v existujúcich priestoroch, aj keď sa ich snažíme rekonštruovať, upravovať, ale jednoducho sa nedá realizovať."

K. DOBROVODOVÁ: „Vedenie univerzity uvádza prípady, keď budúcich študentov odradili priestory jednotlivých fakúlt. Tvrdí, že mladí vedci odchádzajú do zahraničia častejšie pre nekvalitné pracovné podmienky ako pre lepší zárobok. Ako pozitívny príklad uvádza univerzita brnenské výskumné centrá."

Ján TURŇA: „Dokonca aj zo zahraničia teda pracovníci, keď vidia, čo sa im podarilo vybudovať, ako smerujú, aké majú zámery, tak sa im hlásia ako tá generácia výskumníkov, ktorá tam chce pracovať."

K. DOBROVODOVÁ: „35 miliónov na park pôjde zo štrukturálnych fondov, 15 percent prispeje štát a 5 percent približne dva milióny eur Univerzita Komenského. Vedecký park by mal začať svoju prevádzku v júni 2015. Kristína DOBROVODOVÁ, RTVS."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
vedecké parky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač