Na Slovensku by mal vyrásť rozsiahly vedecký komplex

13. 01. 2014

(10. 01. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 12.00; por. 12/13; GALIKOVÁ Mária)
 

T. LIŠTIAKOVÁ, moderátorka: „Vedecké parky na Slovensku nie sú takou samozrejmosťou ako v zahraničí, kde bývajú súčasťou kvalitných univerzít. Rozsiahly vedecký komplex by mal vyrásť do budúceho roka aj na Slovensku. Prípravy na výkopové práce dnes začne aj Univerzita Komenského v bratislavskej Mlynskej doline."

M. GALIKOVÁ, redaktorka: „Jedným z prvých vedeckých centier, ktoré sa vybudovalo pri výskumnom ústave, je Weizmannov inštitút v Izraeli. Dnes sú už vedecké centrá prirodzenou súčasťou kvalitných univerzít. Pre nás sú štandardom fínske centrá, vysvetľuje Ján TURŇA, prorektor pre informačné technológie Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá už začala s prípravami na výkopové práce univerzitného vedeckého parku v Mlynskej doline. Orientovaný bude na oblasť molekulárnej aj environmentálnej medicíny a biotechnológií. Keďže má najstaršia univerzita na Slovensku mnohé budovy v dezolátnom stave, jej cieľom je vytvoriť novú výskumnú infraštruktúru. Ján TURŇA."

Ján TURŇA: „Súčasťou parku je teda stavba, ktorá je zhruba za 50 percent rozpočtu, čiže za necelých 20 miliónov."

M. GALIKOVÁ: „Aj Slovenská technická univerzita buduje vedecké parky, a to v troch lokalitách, tak isto v bratislavskej Mlynskej doline, ďalej v centre hlavného mesta a v Trnave. Robert REDHAMMER, rektor Slovenskej technickej univerzity."

Robert REDHAMMER: „Zameranie bude predovšetkým na pokrokové nové materiály a ich technológie, špeciálne na chémiu, stroje, strojné zariadenia a taktiež na informačné technológie, elektroniku, softvér, rôzne riešenia v oblasti cloudov a podobne."

M. GALIKOVÁ: „Univerzitný vedecký park v Bratislave so zameraním na biomedicínu buduje aj Slovenská akadémia vied. Tá má tiež dve vedecké centrá  –  Centrum aplikovaného výskumu materiálov v Bratislave, v Košiciach zase Centrum progresívnych materiálov a technológií. Vysvetľuje Eva MAJKOVÁ, podpredsedníčka Slovenskej akadémie vied."

Eva MAJKOVÁ: „Časťou toho výskumného centra košického je aj rozvoj a také malé výskumné centrum v Žiari nad Hronom zamerané na hliník, hliníkové zliatiny v súvislosti s tým, že tam existuje stále výroba hliníka."

M. GALIKOVÁ: „V Mlynskej doline by teda už budúci rok malo vyrásť vedecké centrum s kvalitným vzdelávaním a výskumom pre budúcich študentov, špecialistov i výskumníkov, ktorí budú prinášať aj nové pracovné pozície v lukratívnych nových odvetviach s benefitom pre celé Slovensko."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

 (MI)

Kľúčové slová:
vedecké parky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač