Otvorenie nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizont 2020

22. 01. 2014

Horizont 2020Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič dňa 21. 1. 2014 v Bratislave rokoval s komisárkou Európskej komisie pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnovou.

Témou spoločného rokovania bola agenda Horizont 2020 a opatrenia rezortu školstva na podporu výskumu a inovácií.

„S pani eurokomisárkou sme hovorili o konkrétnych opatreniach, ktoré náš rezort prijíma spolu s ďalšími partnermi na to, aby eurofondy v čo najväčšej miere podporovali výskum a inovácie v úzkej spolupráci medzi štátom, univerzitami, Slovenskou akadémiou vied a súkromným sektorom,“ uviedol minister Dušan Čaplovič.

Ďalšími témami spoločného rokovania boli aj závery decembrového rokovania ministrov školstva štátov V4 v Budapešti a tiež agenda Dunajskej stratégie.                  

Bezprostredne po uvedenom rokovaní konala sa tlačová beseda komisárky Európskej komisie pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnovej, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča a generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra EÚ Vladimíra Šuchu. Tlačová beseda sa konala pri príležitosti otvorenia nového rámcového programu Európskej únie pre výskum a inovácie – HORIZONT 2020 (21. a 22. 1. 2014).

Obe podujatia sa uskutočnili v priestoroch hotela Saffron v Bratislave.

Zľava: minister Dušan Čaplovič a komisárka EK Máire Geoghegan-Guinnová, vpravo Vladimír Šucha

Zľava: minister Dušan Čaplovič a komisárka EK Máire Geoghegan-Guinnová, vpravo Vladimír Šucha 

Aj konferencia „Horizon 2020 Connections“ sa konala 21. januára 2014 v bratislavskom hoteli Saffron. Organizátormi úvodného podujatia nového programu na podporu vedy a inovácií boli Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Technologickým centrom AV ČR a BIC Bratislava. 

Zdroj informácie:

MŠVVaŠ SR
Euractiv.sk

Foto: PhDr. Marta Bartošovičová  

Súvisiace články:

Konferencia „HORIZON 2020 CONNECTIONS“ predstaví program EÚ na podporu vedy 

Z Horizontu 2020 vyplývajú pre Slovensko domáce úlohy

 

Kľúčové slová:
konferencie, inovácie

Tlač