Otvorenie SAP Akadémie v Košiciach

16. 01. 2014

(10. 1. 2014; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12.00; por. 3/16; URBANČÍK Boris)

Marta VÝBOŠTEKOVÁ, moderátorka: „V košickom IT Valley spustili vzdelávací projekt SAP Akadémia. Vďaka nemu by sa v strednodobom horizonte mohlo vytvoriť 900 až 1 200 pracovných miest. Absolventi sa uplatnia ako odborníci v administratíve, vývojári a softvéroví špecialisti."

Boris URBANČÍK, redaktor: „Akadémia bude sídliť v Prírodovedeckej fakulte Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podľa riaditeľa Košice IT Valley Jozefa ONDÁŠA, je tento projekt jedinečný v celej strednej a východnej Európe."

Jozef ONDÁŠ: „Len v Nemecku chýba 50 tisíc odborníkov pre prácu so systémom SAP a my vieme, že v celej Európe ich chýba vyše 100 tisíc."

B. URBANČÍK: „Podľa primátora Košíc Richarda RAŠIHO sa vďaka aj tomuto projektu Košice do piatich rokov stanú centrom informačných technológií."

Richard RAŠI: „Keď tu prichádza firma v IT oblasti, nie je podstatná cena za meter štvorcový kancelárskych priestorov, ale podstatné je to, aby našli kvalifikovaných ľudí, ktorých je dosť a ktorí vedia ihneď nastúpiť do praxe. Ja si myslím, že Košice naozaj v roku 2020, ak sa nič mimoriadne nestane, budú IT lídrom na Slovensku."

B. URBANČÍK: „V akadémii sa budú učiť v tomto programe okrem študentov programátorov aj samotní vysokoškolskí pedagógovia. Dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Gabriel SEMANIŠIN."

Gabriel SEMANIŠIN: „Pre nás je to možnosť vlastne ponúknuť našim študentom novú kompetenciu, umožniť ľahší štart a uplatnenie sa na trhu."

B. URBANČÍK: „Do akadémie sa zapoja aj stredné školy. Aj tu preškolia učiteľov programovania na špičkové technológie. Elena TIBENSKÁ, riaditeľka Strednej odbornej školy Ostrovského 1 Košice."

Elena TIBENSKÁ: „Máme dosť veľkých odborníkov práve aj v týchto IT technológiách, a to aj pre to, že sme potrebovali zabezpečovať už odbory, ktoré máme otvorené. Prešli veľmi, veľmi dobrými školeniami, takže myslím, že pre nich nie je absolútne žiadnym problémom sa vzdelávať."

B. URBANČÍK: „Realizáciou projektu chce košický a prešovský región vyškoliť a zamestnať za päť rokov 1 200 nových programátorov. Boris URBANČÍK, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač