Plagiátorstvo

31. 01. 2014

(29. 1. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Popoludnie na Slovensku; 17.13; 7 min.; SLÁDKOVÁ Eva)

Hana RAPANTOVÁ, moderátorka: „Možno si ešte spomínate, keď sme pred časom každú chvíľu počúvali o tom, že tam ten vedec je plagiátor či onen pedagóg tiež. Plagiátorstvo bolo ešte pred pár rokmi pomerne veľkým problémom na Slovensku, no zdá sa, že sa to postupne mení. Slováci sú najvnímavejší spomedzi všetkých krajín únie na problém plagiátorstva. To aspoň ukázal výskum britskej univerzity. Dá sa naozaj odchytiť práca, ktorú niekto ukradol? Téme sa venuje Eva SLÁDKOVÁ."

Eva SLÁDKOVÁ, redaktorka: „Na tom, že sa nám darí lepšie odhaľovať plagiátorov ako kedysi, má zásluhu aj systém ANTIPLAG, ktorý sme zaviedli pred štyrmi rokmi. Prevádzkuje ho Centrum vedecko-technických informácií. Zašla som tam a porozprávala som sa s Júliusom KRAVJAROM."

Július KRAVJAR: „Takmer všetci slovenskí študenti, teda až 99 %, poznajú obsah a význam pojmu plagiátorstvo už pred, alebo počas bakalárskeho štúdia. Priemer Európskej únie ukazuje, že až 20 % študentov pozná obsah a význam tohto pojmu až pri magisterskom, alebo dokonca doktorandskom štúdiu, alebo, že ani v tomto období ešte nie sú si istí, čo sa týka tohto pojmu."

E. SLÁDKOVÁ: „Vedúci Katedry občianskeho práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach profesor Peter VOJČÍK sa problematike duševného vlastníctva venuje už dlhé roky."

Peter VOJČÍK: „V poslednom období sa veľa urobilo pre to. Najmä tá osveta, ktorá bola zameraná na to, že sa teda odhaľujú tie plagiátorstvá. Takže sa to dostalo do povedomia tých študentov, ale musím povedať, že nielen študentov, ale aj učiteľov a ďalších osôb, takže každý si už na to dáva pozor."

E. SLÁDKOVÁ: „Július KRAVJAR potvrdzuje, že plagiátorstvo bolo veľkým problémom Slovenska. To bol aj dôvod, prečo vznikol systém ANTIPLAG."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Tlač