Povedomie o plagiátorstve: slovenskí vysokoškoláci sú na najvyššej priečke v Európe

16. 01. 2014

This article is available only in Slovak language.
The original article can be found on following link:

Povedomie o plagiátorstve: slovenskí vysokoškoláci sú na najvyššej priečke v Európe

Translate Slovak language version of this article to English by Google translate

Keywords:
colleges, education

Print