Prírodovedná súťaž Reťazová reakcia

14. 01. 2014

(20. 12. 2013; Rozhlasová stanica Slovensko; Popoludnie na Slovensku; 15.50; 2 min.; ČABÁK Michal)

Štefan DVORSKÝ, moderátor: „Chémia a fyzika nemusia byť len o vzorcoch a výpočtoch. Ak sú tieto predmety školákom podané vo forme takzvaného reálneho experimentovania či overovania si zákonitostí pri každodenných činnostiach, prestávajú byť pre nich strašiakom. Rovnaký cieľ mala aj prírodovedná súťaž Reťazová reakcia. Úlohou stredoškolákov bolo vytvoriť funkčný stroj z navzájom prepojených a za sebou idúcich chemických reakcií a fyzikálnych javov. Na vyhlasovaní výsledkov bol aj Michal ČABÁK."  

Michal ČABÁK, redaktor: „Vedúca víťazného tímu a učiteľka chémie na Gymnáziu A. Vrábla v Leviciach, Jaroslava POTOČÁROVÁ."

Jaroslava POTOČÁROVÁ: „Chlapci mali možnosť prezentovať svoje teoretické vedomosti v spojení so zručnosťou, kreativitou a v neposlednom rade sa aj zahrať. Pretože hrať sa je dôležité v každom veku, nielen v útlom detstve. Tuná mohli pracovať tímovo, zabaviť sa a zažiť taký spoločný pocit úspechu. Samozrejme, bonusom navyše bola aj cena, ktorú mohli získať pre školu a pre seba."

M. ČABÁK: „Partnerom súťaže Reťazová reakcia bol Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied. Riaditeľ Igor LACÍK."

Igor LACÍK: „Jednoznačne takýto spôsob je spôsob, ako prilákať mladú generáciu k prírodným vedám fyzika, chémia."

M. ČABÁK: „Akou časťou nášho každodenného života je chémia, v tomto prípade polyméry?"

I. LACÍK: „Každý sa možno čuduje, že sú liečivá, antivirotiká, ktoré sa podávajú nie už každých šesť hodín a netreba budiť deti, ale sa tak, že každých 24 hodín, alebo dokonca na sedem dní sú antivirotiká. Všetko je dané tým, že tie liečivá sú viazané, určitým spôsobom sa kontrolovane uvoľnia na ten materiál, na ktorý sú viazané polyméry. Polyméry ako také, sú úžasné materiály, veľmi rôznorodé, od kvapalín po materiály, ktoré sú využívané v kozmickom priestore. Dnešná doba je dobou polymérnou. Proste bez polymérov nie je možné si predstaviť svet. Tiež sa to týka toho, na čo sa pozeráme. Mobily, počítače, autá, stavebné materiály, všade, všade, všade sa stretávame s polymérmi."

Š. DVORSKÝ: „Polyméry dnes hýbu svetom. Takže bez chémie by to nešlo. No dúfame, že podobné súťaže zvýšia aj popularitu medzi študentmi. Téme sa venoval Michal ČABÁK."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
súťaže

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač