„Staronová“ filozofická fakulta

13. 01. 2014

(7. 1. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19.00; por. 19/28; HUCÁKOVÁ Monika)

Jana KOŠÍKOVÁ, moderátorka: „Vysoké školy čaká v tomto roku komplexná akreditácia. Robia všetko preto, aby si status univerzity udržali. Výnimkou nie je ani Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podarilo sa jej premenovať jednu svoju fakultu."

Monika HUCÁKOVÁ, redaktorka: „Fakulta humanitných vied je od 1. januára oficiálne filozofickou fakultou. Ešte v lete o tom rozhodla akreditačná komisia."

Študenti Filozofickej fakulty: „Ja si myslím, že to v podstate pre nás študentov nebude znamenať nič." „Neviem, ja idem teraz na Erasmus podpísať posledný papier, čiže mne je tu dobre." „Podľa mňa filozofia je širší pojem ako humanitné vedy, takže z toho pohľadu to môže doniesť aj pre študentov väčší rozmer."

M. HUCÁKOVÁ: „Rektorka tvrdí, že zmena názvu nie je len formálny krok."

Beata KOSOVÁ, rektorka Univerzity Mateja Bela: „V našej univerzitnej tradícii sa filozofická fakulta považuje za vyššiu kvalitatívnu úroveň ako keď má názov, že je to fakulta humanitných vied. Dosiahla viaceré úspechy a vidieť to aj na množstve doktorandského štúdia. Stále si udržuje vysoký počet študentov."

M. HUCÁKOVÁ: „Názov, ale aj jej štruktúra zaväzuje fakultu k tomu, aby vytvorila nové študijné programy a aby sa viac venovala vede a výskumu. Niečo sa už podarilo, niečo je zatiaľ ešte len v plánoch."

Vladimír BILOVESKÝ, dekan Filozofickej fakulty UMB: „Sa nám podarilo získať doktorandské práva na tretí stupeň v študijnom odbore translatológia a tak isto sme získali akreditáciu na prvý stupeň v študijnom programe aplikovaná etnológia."

M. HUCÁKOVÁ: „Učiteľské programy majú v Banskej Bystrici dlhodobú tradíciu, no na fakulte je ich dnes menej ako tých neučiteľských. Vo vede a výskume treba podľa dekana hľadať možnosti za hranicami krajiny."

V. BILOVESKÝ: „My nie sme veľmi silnými partnermi pre univerzity vo Francúzsku alebo v Anglicku. My musíme veľmi ukázať svoje schopnosti, aby vôbec nás do nejakej siete tieto západné univerzity začlenili."

M. HUCÁKOVÁ: „Komplexná akreditácia vysokých škôl sa začne v apríli. Kritériá pri hodnotení budú v tomto roku prísnejšie ako pred piatimi rokmi. Monika HUCÁKOVÁ, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač