Študent Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach získal Cenu Hospodárskych novín

13. 01. 2014

Štefan TóthVíťazom Ceny Hospodárskych novín v rámci súťaže Študentská osobnosť školského roka 2012/2013, ktorú zorganizovala nezisková organizácia Junior Chamber International Slovakia, získal študent 6. ročníka odboru všeobecné lekárstvo Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Štefan Tóth, za ktorého hlasovalo najviac čitateľov portálu HNonline.sk.

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž talentovaných mladých vysokoškolákov, vrátane doktorandov, ktorej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách, ich talent, cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Nad projektom prevzal záštitu prezident SR a uskutočnil sa s podporou Slovenskej rektorskej konferencie. Jeho grantom bola Slovenská akadémia vied a jednotlivé nominácie posudzovali špičkoví odborníci v danej oblasti.


Štefan Tóth bol do ankety Študentská osobnosť školského roka 2012  –  2013 nominovaný za svoj prínos v problematike ischemicko-reperfúzneho poškodenia a transplantácie tenkého čreva.

Dosiaľ najväčším úspechom jeho a jeho kolegov  –  študentov a pracovníkov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach  –  bolo pozvanie na konferenciu patológov v Kapskom meste v roku 2012, kde mohol prezentovať výsledky svojej dovtedajšej práce a získal grantové ocenenie pre mladých patológov do 35 rokov. Aktuálne pracuje s kolegami na problematike zameranej na izoláciu a testovanie proteínov z hadích jedov, ktoré by mohli mať na základe jeho pilotných testov silný protinádorový účinok na nádorové bunky.


Príjemne ho prekvapilo a potešilo nielen získanie Ceny Hospodárskych novín, ale aj to, koľko ľudí prejavilo záujem o jeho výskumnú činnosť. „Je samozrejme veľmi príjemné získať ocenenie za prácu, do ktorej investujete svoj čas a energiu a je to tiež veľmi motivačné do budúcna. Takéto ankety a ocenenia sú dobrý spôsob na rozšírenie povedomia o vedeckej činnosti na Slovensku a aj výborná možnosť pre verejnosť spoznať rôzne vedecké projekty a témy a nahliadnuť do ich možného budúceho využitia,“ hovorí Štefan Tóth, ktorý sa už od druhého ročníka svojho vysokoškolského štúdia zapájal do rôznych výskumných projektov realizovaných na Lekárskej fakulte UPJŠ.


V súčasnosti spolu s tímom kolegov spolupracuje s rôznymi viacerými jej ústavmi – Ústavom lekárskej a klinickej biochémie, Ústavom histológie a embryológie a Ústavom farmakológie.


„Základ našej práce tvorí skúmanie problematiky ischemicko-reperfúzneho poškodenia, čo je významný patologický proces vyskytujúci sa pri rôznych ochoreniach ako je napríklad srdcový infarkt a cievna mozgová príhoda, ale zároveň zohrávajúci dôležitú úlohu aj pri orgánovej transplantácii. Konkrétne sa zaoberáme problematikou tohto javu pri transplantácii tenkého čreva, ktoré predstavuje jedinú liečebnú metódu pri masívnych nekrózach, alebo pri deťoch  narodených s postihnutím tejto časti gastrointestinálneho systému. V súčasnosti pracujeme na vývoji metód, takzvaných biochemických markerov, ktoré by umožnili presnú detekciu prítomnosti poškodenia tenkého čreva a jej kvantifikáciu. Druhým smerom, ktorým sme sa vydali, je skúmanie rôznych spôsobov zníženia poškodenia transplantátov, ktoré by mohli mať klinické uplatnenie,“
vysvetľuje Štefan Tóth.


Úspechy jeho tímu boli vysoko hodnotené a výsledky odpublikované v mnohých zahraničných karentovaných časopisoch a prezentované na zahraničných konferenciách. „Na základe výsledkov, ktoré sme získali v predklinických štúdiách, usudzujeme, že by mohli mať budúce klinické využitie a našim snom je neskôr postúpiť do fázy klinického testovania,“ dodáva študent Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Zdroj:
Tlačová správa UPJŠ v Košiciach

(MI)

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy, súťaže

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač